WONEN IN DEN HAAG ZUIDWEST (4)

EEN VIERDELIG BLOG

In Den Haag Zuidwest liggen Bouwlust en Vrederust, vanuit het Zuiderpark gezien, aan het andere eind, tegen de Lozerlaan aan. Vrederust kent straatnamen als de Gaarden en de Dreven en in Bouwlust kom je de Raden, de Steden, de Zijden, de Zichten en de Venen tegen. Met name de Zichten, de Gaarden en de Dreven zijn de wijken in Zuidwest die de komende jaren flink van uiterlijk zullen veranderen. In de Gaarden bijvoorbeeld zullen de eengezinswoningen over het algemeen de sloop overleven, maar alle flats gaan hoogstwaarschijnlijk tegen de vlakte.

 

Flats en eengezinswoningen aan de Schoutendreef

5600 nieuwe woningen

Als je wilt, fietsen we tijdens tocht ‘Uniek Den Haag Zuidwest’ ook door deze wijken en dan zie je snel dat er al het nodige veranderd is: Prachtige duurzame nieuwbouw bij de Beeldsnijdersgaarde, bij de Gravinnendreef, de Gaarde, de Goudsmidsgaarde of de Schrijnwerkersgaarde. De appartementen bij het Randveen werden al een tijd geleden voorzien van liften. De grote ‘sloop’ moet echter nog komen: vanaf 2023 komen in dit gedeelte van Den Haag Zuidwest in plaats van de huidige 2000 woningen 5600 nieuwe woningen te staan.

 

Flats voorzien van een lift aan het Randveen en flat aan de Hogezijde

Sloop vaak noodzakelijk

Hoewel het gros van de woningen zal blijven staan, is in dit gedeelte van Zuidwest sloop van deze snel en goedkoop neergezette slecht geïsoleerde naoorlogse woningen vaak niet te voorkomen, volgens Staedion. Een duurzame renovatie van deze wederopbouw-woningen kost per woning pakweg €120.000. Nieuwbouw in de wijk zal zorgen voor meer verscheidenheid in type woningen en daarmee ook een breder publiek aantrekken. Bovendien neemt het aantal kwalitatief goede en duurzame woningen toe, wat weer zijn weerslag zal hebben op de huidige belabberde sociaaleconomisch situatie van dit gebied. En ook het aantal woningen neemt toe. U herinnert zich vast het getal van 10.000 nieuwe woningen.

 

Nieuwbouw aan de Beeldsnijdersgaarde

De maatschappelijke situatie

Staedion werkt hard en ‘verhuist’ jaarlijks 200 tot 300 bewoners: in dit tempo duurt het dus nog even voor dat aantal van 5600 nieuwe woningen gehaald wordt. Je kunt geen ijzer met handen breken, maar de stad realiseert zich inmiddels dat de problemen immens zijn: een kwart van de bewoners van Zuidwest leeft in armoede, het gemiddeld jaarinkomen is €16.500 per inwoner dat is €10.000 lager dan elders, zes op de tien inwoners heeft een chronische ziekte en de bewoners leven 7 jaar korter en 14 jaar in slechtere gezondheid dan andere Hagenaars. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit voorkomt in een welvarende stad als Den Haag is.

   

Nieuwbouw en ‘Vrouw met parasol’ van Theo van den Nahmer aan de Schrijnwerkersgaarde en ‘De geschiedenis van mijn thuis’- fotoproject van Staedion uit 2018

De korte en de lange termijn

Als een van de 16 landelijke stedelijke vernieuwingsgebieden kan Zuidwest rekenen op extra geld voor participatie, onderwijs, economie, woningbouw en veiligheid. Dat is een proces van jaren. Gezien de lange rijen bij de voedselbank zijn niet enkel maatregelen op lange termijn noodzakelijk. Op korte termijn zal de stad moeten investeren in schuldhulpverlening, werkgelegenheid, gezondheid en beter openbaar vervoer om nog grotere sociale problemen te voorkomen.

 

Eengezinswoningen met ‘Meisje’ van Jos van Riemsdijk en flatgebouwen allebei aan het Steenzicht.

Verdichten, Vergroenen, Verduurzamen en ...

Verdichten, Vergroenen en Verduurzamen was het mantra voor Zuidwest van de stadsvernieuwers. Zelf voegde ik daar in blog 3 al ‘Verbinden’ aan toe. Maar net zoals het aantal nieuw te bouwen woningen, het aantal af te breken woningen, de plaats waar de nieuwbouw komt, of het jaar waarin een en ander zal plaatsvinden, zo is ook het aantal V’s flexibel: het gaat nu al over Versterken, Verdichten, Verduurzamen, Variëren en Veiligstellen (van meer huisvesting voor de lage en middeninkomens). De Vereniging Vrienden van Den Haag juicht zelfs het Versnellen van de beslissingen om tot actie te komen toe). Samen met mijn eigen ‘Verbinden’ van drie naar zeven V’s… Het wachten is op de V van Verwezenlijkt.

  

Winkelcentrum aan het Zicht en nieuwbouw aan de Gaarde

Kunst in de Dreven, de Gaardes en de Zichten

Dat Den Haag Zuidwest ruim voorzien is van kunstwerken is inmiddels bekend. Tijdens de fietstocht ‘Uniek Den Haag Zuidwest’ komen we wellicht ook langs de drie opvallende kunstwerken in de Gaardes. Op het gazon bij de Erasmusschool aan de Ambachtsgaarde staat het bevallige “meisje met Vlieger’ van Theo van der Nahmer. Op het winkelplein van de Ambachtsgaarde de ‘Schoven’ van Rein Drayer en bij de Schrijnwerkersgaarde, op het plantsoen bij de nieuwbouw ‘Vrouw met parasol’ eveneens van Theo van der Nahmer. Op een gevel van de Beresteinlaan ter hoogte van de Ambachtsgaarde een zonnig historische gevelversiering, aan de gevel van de school aan de Pachtersdreef een kenmerkend werk van Henk Krijger en niet te vergeten het ‘meisje’ Jos van Riemsdijk aan het Steenzicht.

 

‘Schoven’ van Rein Draijer en ‘Meisje met Vlieger’ van Theo van den Nahmer allebei aan de Ambachtsgaarde

Als je inschrijft voor de tocht ‘Uniek Den Haag Zuidwest’ kun je vanzelfsprekend aangeven waar je belangstelling ligt.

 

Piet Vernimmen

Benieuwd geworden naar wonen, stadsvernieuwing, wederopbouw,  kunst en architectuur in Den Haag Zuidwest? Fiets dan mee met de tocht ‘Uniek Den Haag Zuidwest