De Meppel

Den Haag Zuidwest haalt regelmatig de krant en dat is lang niet altijd positief nieuws. Een van de noodzakelijke ‘verbeterpunten’(excusez-le-mot) betreft het onderwijs. De wijk heeft dringend behoefte aan een school voor havo en atheneum, maar, zoals je al in eerdere blogs over Den Haag Zuidwest kon lezen: dat zal nog niet meevallen om die a. van de grond te krijgen en b. succesvol te laten wezen. Toch is er op het gebied van onderwijs ook opvallend goed nieuws te melden: De MEPPEL aan de Meppelweg 339, opende onlangs de deuren. Den Haag is welkom op de Open Dag op 11 februari.

    

Rijksmonument

Architecten Nicolaas Molenaar en Pieter Sips, toenmalig specialisten in kerken en scholen, ontwierpen eind jaren ’50 van de vorige eeuw het gebouw dat in juni 1960 werd geopend. Een uitermate modern schoolgebouw voor die tijd - en nog steeds! Het gebouw bestaat uit twee delen die door een tussenstuk met elkaar zijn verbonden. Evenwijdig aan de Zuidwoldestraat projecteerden ze een 80 meter lange vleugel voor de theorielokalen.

De praktijklokalen bevonden zich in het driehoge atrium (1600 vierkante meter), dat grenst aan de Meppelweg. Midden in dat atrium een mozaïekvloer van 19 x 19 meter, versierd met een windroos door kunstenaar Marius de Leeuw. De Leeuw ontwierp ook de grote muurschildering in het trapportaal bij de theorielokalen. Sinds 2014 is het gebouw Rijksmonument. Wat mij betreft zou dat enkel gelden voor het vierkante atrium. De gehele Zuidwoldestraat zou een mooie hoogbouw-plek zijn.

    

Van St Joseph via het Haagsch Vakcollege tot de Meppel 

De ‘moederschool’ van de techniekopleiding aan de Meppelweg 339 is de St Joseph Katholieke Technische School gevestigd op het Lamgroen die valt onder het gezag van Vereniging RK Technische School St Joseph. In 1960 wordt de nieuwe locatie, die aan de Meppelweg, geopend onder de naam St Paulus.

In 1993 fuseert St Paulus met de Christelijke LTS aan het Veluweplein en met de Technische School Loosduinen. Vanaf 1 dec 1993 wordt de nieuwe werkgever dan ook de Stichting Confessioneel RK/PC Voortgezet onderwijs. In 1994 wordt St Paulus techniek, als gevolg van een ware fusiegolf, onderdeel van het Interconfessioneel Hofstadcollege. Tot de locatie in 2003 onderdeel wordt van het Terra College.

Rond 2005 verandert de scholengroep die naam in Scholengroep Den Haag Zuidwest en krijgt de locatie aan de Meppelweg de naam Escamp VMBO Horeca en Techniek. In 2010 wordt dat dan weer Het Haagsch Vakcollege. Samen met De Haagse aan de Beatrijsstraat betrekt het Haagsch Vakcollege in 2013 de nieuwe locatie aan de Aagje Dekenlaan onder de naam Roemer Visscher College. Het gebouw komt leeg te staan.  Het wordt het tijdelijke onderkomen van respectievelijk een meubelzaak, kinderdagverblijf en repetitieruimte voor het Residentieorkest. En nu zit er De Meppel.

    

De Meppel

Het idee van Molenaar en Sips om de praktijklokalen, die immers het nodige lawaai met zich mee zouden brengen, allemaal in het ‘losstaande’ atrium te huisvesten, hebben het Mondriaan en de architecten van Bureau Kroner losgelaten. Op de benedenverdieping zitten nu alle praktijkruimtes, terwijl de theorielokalen zowel in de lesgang aan de Zuidwoldestraat als in het atrium op de lagen erboven zitten.

De Meppel wordt een multifunctioneel schoolgebouw, een mini-ROC: de School voor Entreeopleidingen, de School voor Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten (BAS), (her)oriëntatietrajecten en schakeltrajecten taal voor jongeren die nieuw zijn in Nederland. Het moet een plek worden waar iedereen verschillende beroepen leert kennen. De praktijkruimten worden ingericht voor álle branches waarvoor het ROC opleidt. Mondriaan heeft de intentie dat het gebouw een centrale onderwijsrol gaat vervullen in het stadsdeel. Schooluitval en werkloosheid tegengaan is een van de ambities van deze Mini-ROC. Jongerenwerk, een programma buiten de schooluren en activiteiten voor de buurt maken De Meppel tot een belangrijk centrum in de wijk.

 

Piet Vernimmen

Organisatiemanager

In de jaren 2007-2012 was ik organisatiemanager op de locatie Meppelweg van Scholengroep Den Haag Zuidwest, verantwoordelijk voor het gebouw, de financiën, de conciërges, de schoonmaak, de roosters, het jaarprogramma en de dagelijkse gang van zaken. Onderwijs- en personeelszaken behoorden tot het terrein van de locatiedirecteur en de teamleiders.

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten